Spår in i framtiden 
Norrbotniabanan på Facebook

Framåt!

Norrbotniabanan i startgroparna
Regeringen har deklarerat att "Regeringen avser inom ramen för nästkommande infrastrukturplan genomföra byggstart av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå".
Detta är mycket glädjande!

Infrastrukturplanen presenteras 2018 och innan dess återstår ett omfattande planeringsarbete för att byggstarten skall kunna ske 2018. Därför har Norrbotniabanan AB skrivit en ansökan till EU med en begäran om medfinansiering för den slutgiltiga planeringen, dvs. järnvägsplanerna, mellan Umeå och Skellefteå. Ansökan som är på totalt 200 miljoner, godkändes den 20 februari av den svenska regeringen kunde skickas in den 25 februari till Bryssel.

I början av juli kom besked att samtliga instanser i EU har godkänt ansökan och nu återstår förhandlingar direkt med projektet, vilket kommer att ske i aug/sept.

Är jobb, skola, vård och omsorg viktigt för dig?
-Då är Norrbotniabanan det också!
Norrbotniabanan är en viktig fråga för vårt näringsliv, för våra studenter, för vård- och industrianställda och för dig!

Klicka på filmen så får du veta varför.

 

 

Debatt om Norrbotniabanan Nolia Piteå 5 augusti 2014

 

Starkt stöd för Norrbotniabanan i valenkät

Stödet för bygget av Norrbotniabanan är stort!  Det visar en opinionsundersökning gjord under våren av företaget Westander på uppdrag av Norrbotniabanegruppen.

Såhär svarade riksdagskandidaterna på frågan:  Anser du att regeringen snarast bör ge ett klartecken för bygget av Norrbotniabanan i etapper med start från Umeå?

Riksdagskandidater svarar mest ja på frågan om att regeringen snarast bör ge klartecken för byggandet av Norrbotniabanan i etapper med start från Umeå

Läs mer om undersökningen

 

Kortfakta Norrbotniabanan

Kortfakta Norrbotniabanan
 

Nyheter

  

 

 
 
Norrbotniabanegruppen
Piteå kommun
941 85 PITEÅ
Fax: 0911-69 69 80
 
Besöksadress
Svartuddsvägen 1
941 85 PITEÅ
 
 
Projektledare
Elisabeth Sinclair
Tel: 0911-69 60 10 
Mobil: 0730-59 60 10
 
Handläggare
Maria Öberg
Tel: 0911-69 61 95
Mobil: 070-615 60 60