Spår in i framtiden 
Norrbotniabanan på Facebook

Ny webbsida på gång!

Som många noterat står det ganska still på vår webbsida, men vi jobbar för fullt på en ny webblösning. Samtidigt pågår arbetet för fullt med att bygga vidare på kunskapen om Norrbotniabanan och att följa Norrbotniabanan AB och Trafikverkets arbete med att komma igång med planeringen mellan Umeå och Skellefteå.

................

Aktuellt läge
Norrbotniabanan AB och Trafikverket har slutförhandlingar med EU angående ansökan om medfinansiering av planeringen mellan Umeå och Skellefteå. I slutet av året kan Trafikverket komma igång med upphandlingar av konsulter och därefter drar planeringsarbetet igång.

Det var den 25 februari som Norrbotniabanan AB kunde skicka in sin ansökan till EU tack vare stöd från den svenska Regeringen. I juli kom beskedet om att Norrbotniabanans ansökan tillstyrkts i samtliga instanser i EU.

................................
Är jobb, skola, vård och omsorg viktigt för dig?
-Då är Norrbotniabanan det också!
Norrbotniabanan är en viktig fråga för vårt näringsliv, för våra studenter, för vård- och industrianställda och för dig!

Klicka på filmen så får du veta varför.

 

 

Debatt om Norrbotniabanan Nolia Piteå 5 augusti 2014

 

Starkt stöd för Norrbotniabanan i valenkät

Stödet för bygget av Norrbotniabanan är stort!  Det visar en opinionsundersökning gjord under våren av företaget Westander på uppdrag av Norrbotniabanegruppen.

Såhär svarade riksdagskandidaterna på frågan:  Anser du att regeringen snarast bör ge ett klartecken för bygget av Norrbotniabanan i etapper med start från Umeå?

Riksdagskandidater svarar mest ja på frågan om att regeringen snarast bör ge klartecken för byggandet av Norrbotniabanan i etapper med start från Umeå

Läs mer om undersökningen

 

Kortfakta Norrbotniabanan

Kortfakta Norrbotniabanan
 

Nyheter

  

 

Norrbotniabane-
gruppen
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå
Besöksadress
Stadshuset
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
 
Projektledare
Elisabeth Sinclair
Telefon:0910-734634
Mobil: 0730-596010